27/03/2017

Política de privacitat

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en la seva normativa de desenvolupament li informem que l’emplenament de qualsevol formulari existent a la plana web o l’enviament de qualsevol comunicació a SOLEMNIUM implica:1.- Que les seves dades de caràcter personal seran tractats amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers titularitat de SOLEMNIUM Tribut Services, S.L.O. (d’ara endavant “SOLEMNIUM”), societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a Av. Diagonal, 442, 3º, 2, 08037 Barcelona (Espanya) degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 45274, foli 221, fulla 482564, inscripció: 1, i amb CIF: B-66732512 per a la seva gestió i donar resposta als mateixos, així com per a la gestió comercial, i l’enviament a través d’email dels serveis que ofereixi SOLEMNIUM i per a l’enviament d’informació sobre les ofertes que que poden ser del seu interès.
2.- L’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a SOLEMNIUM perquè tracti les dades personals que ens faciliti d’acord amb les finalitats indicades.
3.- Correspon als Usuaris l’actualització de les seves pròpies dades. A qualsevol moment, el Client tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals inclosos en els diferents formularis d’alta. Per exercitar aquesta facultat l’Usuari haurà de remetre un correu electrònic a la següent adreça help@solemnium.com
4.- L’Usuari és responsable de la veracitat de les dades i SOLEMNIUM no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels Usuaris.
5.- SOLEMNIUM presumeix que les dades han estat introduïts pel seu titular o per una persona autoritzada per aquest, i que són correctes i exactes.
6.- SOLEMNIUM ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Usuaris i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.
7.- La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no puguin ser tractats ni visualitzats per SOLEMNIUM ni cap tercer, que podrà ser conservats de forma bloquejada per al compliment de les obligacions legals, fiscals i tributàries de SOLEMNIUM.